Productos

Todos
Pescados
 • Abadejo / Kingclip / Genypterus Blacodes
  Entero, HG/T, Filet
 • Anchoita / Anchovy / Engraulis Anchoita
  Entero, Filet
 • Besugo / Red Snapper / Pagrus Pagrus
  Entero, HG/T, Pan Ready, Filet
 • Caballa / Mackarel / Scomber Japonicus
  Entero, Filet
 • Calamar / Squid / Illex Argentinus
  Entero, Tubos, Anillos, Tentáculos, Sea Cocktail
 • Castañeta / Pompfret / Cheilodactylus Bergi
  Entero, Filet
 • Corvina / Croaker / Micropogonias Furnieri
  Entero, Pan Ready, HG/T, Filet
 • Gatuzo / Shark / Mustelus Schmitti
  Entero, Filet, Aletas
 • Langostino / Shrimp / Pleoticus Muelleri
  Entero, Pelado, Sea Cocktail
 • Lenguado / Flounder / MParalichthys ijsoceles - Obrgnianus
  Entero, Filet
 • Merluza / Hake Whiting / Merluccius Hubbsi
  Entero, HG/T, Filet, Prefitos
 • Merluza de Cola / Hoki / Macroronus Magellanicus
  Entero, HG/T, Filet
 • Mero / Grouper / Acanthistius Brasilianus
  Entero, HG/T, Filet, Prefitos
 • Palometa / Pompano / Parona Signata
  Entero, Filet
 • Pargo / Argentine Croaker / Umbrina Canosai
  Entero HG/T, Pan Ready, Filet
 • Pescadilla / Sea Trout / Cynoscion Striatus
  Entero, HG/T, Filet, Fishblock
 • Pez Angel / Angelshark / Squatina Argentina
  Entero, Filet, Aletas
 • Pez Gallo / Elephant Fish / Callorhinchus Callorrynchus
  Entero, Filet
 • Pez Palo / Flathead / Percophis Brasiliensis
  Filet
 • Raya / Skate / Sympterygia Bonapartii
  Entero, Filet, Aletas
 • Rubio / Blackbelly Rosefish / Helicolenus Iahillei
  Entero, HG/T, Filet
 • Savorin / Southatlantic Bream / Seriolela Porosa
  Entero, HG/T, Filet